Ocenenia
Súťaž v Miláne - Shaki Cake International 2018 :

Súťaž Shaki cake international 2019 v Miláne :